Trimmers och röjsågar från Husqvarna följer samma standard som alla andra produkter som de tillverkar. Men skillnaden mellan en trimmer och en röjsåg är inte alltid enkel att känna till då båda ofta kan göra samma arbete.

Skillnaden är så pass liten att den är svår att faktiskt berätta om. Men skillnaden som man kan nämna är att en trimmer främst är utformad och designad för att trimma gräs. Medans en röjsåg är mer mångsidig och kan användas till fler arbetsmoment. Men inte ens så långt kan man skilja en trimmer från en röjsåg då det finns flera tillbehör som gör att man kan använda en trimmer på exakt samma sätt.

Fördelar med trimmer & röjsågar från Husqvarna

Både trimmers och röjsågar från Husqvarna är utformade på ett sådant sätt att man enkelt kan arbeta med dem ergonomiskt. Det är inte heller några problem att göra det arbete som krävs oavsett om man använder sig av en trimmer eller en röjsåg.

En av de största fördelarna som Husqvarnas produkter har är att de är väldigt tysta i drift. Något som gör att man kan använda både en trimmer eller en röjsåg utan att väcka hela området.

För att kunna välja vilken modell av trimmers eller röjsågar man ska välja så krävs det att man känner till vilken typ av användande man kommer behöva den till. Är det sporadiskt eller kommer den att användas ofta är en av de viktigaste faktorerna.