I vårt utbud av motorsågar ingår allt från kraftiga maskiner som yrkesproffsen använder  till mindre sågar för privatkunder, samt modeller för trädfällning, beskärning och vedhuggning. En motorsåg från oss är en tillförlitlig partner oavsett vad du ställs inför i ditt skogsarbete. Slitstarka motorsågar för effektivt arbete i skog hittar du hos oss.

Skillnader mellan olika motorsågar från Husqvarna

Den största skillnaden som finns mellan olika modeller av motorsågar från Husqvarna är faktiskt drivmedlet. Husqvarna har satsat mycket på sina el och batteridrivna produkter och hävdar att de numera är lika bra eller bättre än de bensindrivna. Men det finns självklart andra skillnader och mycket beror på vilket användande som motorsågen ska användas för. Är det ett enstaka träd eller är det mer än så som den ska användas till. För användandet är något som Husqvarna själva säger är den viktigaste faktorn vid val av motorsåg.

Om det är en villaägare som ska fälla ett träd då och då på sin tomt så är det mindre viktigt vilken modell av motorsågar som väljs. Men skillnaderna som finns bland olika modeller så är det främst drivmedlet som är den stora skillnaden. Svärdslängden är även det en skillnad men som sällan är den viktigaste.

Husqvarna har även delat upp sina motorsågar i fyra kategorier. För privatpersoner, allroundsågar, kraftiga och robusta sågar och för professionellt användande. Varje kategori innehåller ett antal olika motorsågar med skillnader i drivmedel, motor och svärdslängd som passar det bruk som Husqvarna tycker att dessa passar för. Det gör valet av motorsågar från Husqvarna till att välja drivmedel och svärdslängd.

Nya funktioner som Husqvarna introducerat på sina motorsågar

Husqvarna har med sina senaste modeller av motorsågar introducerat ett par nya funktioner. Främst är det X-Torq motorn som använder mindre drivmedel och som minskar utsläppen. För Husqvarna har satsat stort på att göra sina trädgårdsmaskiner miljövänliga.

Men Husqvarna har även introducerat funktionen ”smart start” som gör det enklare att starta motorsågen. De har även en kombinerad choke/stoppreglage som minskar risken för att ”sura” motorn. Något som tidigare kunde vara ett stort problem med att använda sig av bränsledrivna motorsågar. Slutligen har de även med sitt system ”air injection” minskat kravet på rengöring och underhåll av motorsågarna.